Dziennik Elektroniczny

1. Wymagania sprzętowe
2. Wejście do programu
3. Logowanie
4. Sprawdzenie/instalacja
5. Materiały pomocnicze

 


1. Wymagania sprzętowe

Do uruchomienia "Dziennika Elektronicznego" niezbędne są: przeglądarka Internet Explorer (tylko i wyłącznie) oraz konto użytkownika z prawami administratora (pod Windowsem).

2. Wejście do programu

Należy wpisać następujący adres strony internetowej:

https://uonet.vulcan.net.pl/009255/ 

Na stronie internetowej SP45 oraz XIV LO umieszczone są linki bezpośrednio prowadzące do żądanej strony.

3. Logowanie

Użytkownik, który loguje się po raz pierwszy:

- W pole E-mail należy wpisać swój adres e-mail który jednocześnie od tej pory będzie loginem.
Po wpisaniu loginu (adres e-mail) należy kliknąć „Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła
Na adres mailowy przyjdzie list z instrukcją utworzenia nowego hasła. Należy podążać zgodnie ze wskazówkami i spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa odnośnie hasła: wielkość liter, długość hasła, znaki specjalne itp.
Po wykonaniu tych czynności można się logować.

Użytkownik, który loguje się kolejny raz:

- W pole E-mail należy wpisać swój adres e-mail oraz utworzone przez siebie hasło.
Uwaga! Trwałość hasła to 30 dni. Po 30 dniach automatycznie włączy sie procedura zmiany starego hasła na nowe.

 

4. Sprawdzenie / Instalacja

Pierwsze logowanie wymaga jednorazowej instalacji komponentów.
Po zalogowaniu należy wcisnąć przycisk "Sprawdzenie/instalacja".

Należy pobrać i uruchomić program setup.exe. Następnie zainstalować wszelkie komponenty (może to potrwać kilkanaście minut). Instalacja trwa do momentu uzyskania takiego monitu:

Po pomyślnej instalacji klikamy na "Dziennik elektroniczny", który powinien zainstalować sie automatycznie (może to potrwać kilka minut).

Po instalacji można uruchomić program.

5. Materiały pomocnicze

Dokumentacja-nauczyciel (plik PDF)
Instrukcja programy Dziennik Elektorniczny (plik PDF)